Jestem absolwentem socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracę magisterską o organizacjach pozarządowych i pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie obroniłem w 1990 roku. 5 lat później ukończyłem studia podyplomowe w Centrum Służb Społecznych w Warszawie. Jako student współzakładałem organizację pozarządową Wiara i Światło, stworzoną w oparciu o francuski ruch, zwany również wspólnotą muminkową. Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną była dla mnie wielkim odkryciem i ukształtowała mnie na resztę życia.

Moja pierwsza praca to nauczyciel i wychowawca w Lotniczych Zakładach Naukowych w 1991 roku. Działanie na rzecz młodych ludzi jest dla mnie cały czas ważne. A z moją pierwszą klasą, której byłem wychowawcą, utrzymuję kontakt do dzisiaj… Z zawodem nauczyciela miałem jeszcze styczność w latach 1997 – 2002 jako wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych.

W krytycznym dla Dolnego Śląska i Wrocławia roku 1997 objąłem funkcję Pełnomocnika Wojewody Wrocławskiego ds. pomocy społecznej powodzianom. W 1999 roku kierowałem Wydziałem Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 1997 – 2002 pracowałem jako ekspert Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga Banku Handlowego w Warszawie.

Od 2004 roku jestem członkiem polskiego parlamentu jako Poseł IV i V kadencji (członek Komisji Polityki Społecznej i Rodzin, Komisji Zdrowia, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej) oraz Senator VII i VIII kadencji (Komisja Obrony Narodowej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, a także Komisja Zdrowia).

Zamierzenia na kolejne lata to dalsza praca w obszarach, które od bardzo wielu lat są mi najbliższe: wsparcia osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i młodzieży. Za cel stawiam sobie ciągłe poszukiwanie i wdrażanie dobrych rozwiązań w nieustającym dialogu i kontakcie ze środowiskami i ludźmi najbardziej zainteresowanymi zmianą społeczną. Patrzę na rozwiązania systemowe w Polsce, ale bardzo ważne jest dla mnie to, jak rozwija się Dolny Śląsk i Wrocław.

Urodziłem się 29 kwietnia 1964, we Wrocławiu. Sporą część dzieciństwa spędziłem w podwrocławskiej wsi – Brzeziej Łące. Maturę zdałem w II Liceum Ogólnokształcącym. We Wrocławiu mieszkam do dziś, w wielopokoleniowym domu.

W 1989 roku urodził się mój pierwszy syn Bartek. Po nim byli Kuba, Olga, Magda i najmłodszy Maciek.

Miałem 29 lat, kiedy zostałem mianowany dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W 1995 roku byłem ekspertem Komisji ds. Finansowania pomocy społecznej i ds. standardów Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej i współtwórcą parametrycznej metody podziału środków na pomoc społeczną w skali kraju w oparciu o system obiektywnych kryteriów. Te lata to był okres wielkich wyzwań, jakie niosła ze sobą polska transformacja w obszarze pomocy społecznej.

Wystartowałem w pierwszych wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w 1998 roku i od 2002 do 2004 roku pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W tym okresie pracowałem też jako Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (1999 – 2001) oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu (2001 – 2004).

Od 2007 roku jestem Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Współprzewodniczę Radzie Działalności Pożytku Publicznego, byłem Krajowym Koordynatorem Programu ds. Przeciwdziałania Przemocy. Wśród celów, które osiągnąłem w tym czasie, najbardziej cenię sobie wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych i działanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, postrzeganego przez organizacje pozarządowe jako ważne i przyjazne narzędzie finansowania działań społecznych.

twitter facebook

zapraszam do kontaktu


jaroslaw@duda.org.pl
tel. +48 71 341 03 10
biuro senatorskie:
ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

Copyright @ 2014